• Gemiddeld aantal kg's restafval in Nederland
    Wanneer we kijken naar al het restafval in Nederland, dan produceert men landelijk nog 500 kg per persoon/per jaar.
  • De levensduur van een plastic tasje
    Sinds 1 januari 2016 moet voor elk plastic tasje betaald worden, maar wist je dat de gemiddelde levensduur slechts 15 minuten bedraagt.

Tijdlijn


Ervaring deelnemers
Bekijk ook eens de tips van PurmerendHet scheiden van afval: Hoe vergaat het jou? 
Graag willen wij van jullie weten of je het scheiden van je afval tot nu toe makkelijk of moeilijk vindt? Loop je tegen problemen aan, zo ja welke?  Plaats een reactie op het platform.


Afvalverbranding

Ons restafval komt uiteindelijk terecht bij een verbrandingsoven, een proces dat voorlopig nog wel even zal blijven bestaan, zolang er restafval geproduceerd wordt. In totaal wordt er in Nederland ongeveer 7,6 miljoen ton afval verbrand in de daarvoor bestemde afvalverbrandingsinstallaties, ook wel AVI’s genaamd. Tijdens het verbrandingsproces komt er energie vrij, dat kan worden aangemerkt als hernieuwbare energie. Dit betekent dat het kan worden omgezet naar elektriciteit (20%) en warmte (23%). Dit proces is duurzamer dan het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen, maar valt natuurlijk nog steeds niet onder de categorie groene energie. Rond 2020 moet hier verandering in komen, want dan mag er nog maar heel weinig restafval overblijven en moeten de meeste materialen gerecycled worden.